Practice chemistry THCS- update

02-12-2014

Video mô phỏng và thực hành Thí nghiệm Hóa học Lớp THCS. Thuc hanh hoa hoc - SGK 9-8

►Thuc hanh hoa hoc - SGK 9

  • CuO+HCl-->CuCl2+H2O

- Dụng cụ: ống nghiệm 18x180mm, ống hút nhỏ giọt hoặc pipet, cặp ống nghiệm bằng gỗ

-Hóa chất: CuO, HCl đặc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Nhôm tác dụng với oxi trong không khí: thành phần trong dây sáng, pháo hoa 
  • Canxi Oxit (CaO) tác dụng với nước: CaO + H2O --> Ca(OH)2. Dung dịch bazo làm phenolphtalein chuyển màu hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • CuSO4 tác dụng với Fe : CuSO4+Fe--->FeSO4+Cu.  Ban đầu dd CuSO4 có màu xanh beclin, Khi cho Fe vào dung dịch
    CuSO4 ( màu xanh) thì có hiện tượng dung dịch bị nhạt màu và có chất rắn màu đỏ bám trên kim loại Fe
    Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu↓( đỏ)

..........

updating

 

►Thuc hanh hoa hoc - SGK 8

♦Thu Oxi 

..........

updating

Các tin khác